H.J. Heinz supply chain Europe b.v Amsterdam 

Gustav Mahlerlaan 1228, 1081 LA Амстердам

идентификационен номер – NL 850230378B01

Холандия

Телефон: +31-202808000

Генерален мениджър:

G. J. Burger
Registered Principal

COPYRIGHT:© Copyright 2021 The Kraft Heinz Company.
Всички права са запазени.
Съдържанието на този уебсайт е обект на защита на авторските права и сродните му права. Това включва, но не се ограничава само до дизайн, текст, изображения, графика, аудио или видео файлове и тяхното съдържание на уебсайта. Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на уебсайта собственост на Heinz, са защитени от закона за марките и географските означения.

Не се позволява тяхното използване без предварително писмено разрешение на The Kraft Heinz Company.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА УЕБСАЙТА:Ню Джен Маркетинг ЕООД