КАК ДА УЧАСТВАМ ЗА НАГРАДА?

За малка месечна награда – 1 бр. от общо 100 бр. – комплекти – 2 бр. дизайнерски чинии – Heinz.

Участниците трябва да закупят  минимум 1 бр. продукт на марката Heinz  в периода 01.06 -31.07.2022г.  да регистрират касовата бележка с поне 1 бр. продукт на Heinz, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.heinz-promo.bg и да опишат накратко своята любима рецепта включваща продукт на Heinz.

За голяма месечна награда – 1 бр. от общо 9 бр. – Фурни за пица – Ariete

Участниците трябва да закупят  минимум 1бр. продукт на марката Heinz  в периода 01.06 -31.07.2022г.  да регистрират касовата бележка с поне 1 бр. продукт на Heinz, чрез модула за заснемане и качване на снимки, интегриран в онлайн платформата – www.heinz-promo.bg и да опишат накратко своята любима рецепта включваща продукт на Heinz.

Какъв е периодът на кампанията?

Периодите на кампанията са както следва:

1-ви период – 01.06 – 30.06.2022 г.

2-ри период – 01.07 – 31.07.2022 г.

Кога ще бъдат изтеглени печелившите?

Датите на теглене на печелившите са, както следва:

1-ви период – 01.06 – 30.06.2021 г.

Теглене на малки месечни награди – 05.07.2022г.

Теглене на големи месечни награди – 05.07.2022г.

2-ри период – 01.07 – 31.07.2021 г.

Теглене на малки месечни награди – 04.08.2022г.

Теглене на големи месечни награди – 04.08.2022г.

Как ще получа наградата си, ако спечеля?

Човек от нашия екип ще се свърже с теб, за да уточни удобен за получаване на наградата начин.

Какво е необходимо да направя, за да получа наградата си?

Необходимо е да запазиш касовият бон, който си регистрирал и да го представиш на куриера носещ наградата.

Мога ли да регистрирам повече от един касов бон?

Да, разбира се, имаш право на неограничен брой регистрации, но задължително на различни касови бонове. Така шансовете ти да спечелиш се увеличават.

Успешното регистриране на един и същи касов бон повече от веднъж, води до невалидно участие!

Ако регистрирам касова бележка в първия период на кампанията, участвам ли с нея и за наградите от втория период на кампанията?

Не, регистрациите, направени в първия период, участват в тегленията на награди само за него и не могат да участват в тегленията за награди за втория период. Касовите бележки, регистрирани веднъж, не могат да бъдат регистрирани за повторно участие в някое от тегленията.

Какви са наградите?

За двата периода на кампанията, ще бъдат раздадени общо – 100 бр. – Комплекти – 2 бр. дизайнерски чинии – Heinz и общо 9 фурни за пица Ariete.

Имам ли право на избор на награда?

Не, тегленето на печелившите и съответните награди, които те печелят се извършва изцяло на случаен/лотариен принцип.

При възникнали въпроси, моля свържете се с нас на имейл promo@newgen.bg