Уважаеми учатници, първите печеливши за периода 01-30.06.2022г. ще бъдат изтеглени и обявени на дата 05.07.2022г.

Благодарим ви!